Ja sam Milena Kostić, osnivač ovog Savetovališta.

Po struci sam dipl. psiholog kliničkog smera. U ekipi Razvojnog savetovališta Doma zdravlja Čukarice, na odelenju Pedijatrije, radila sam 12 godina na poslovima prevencije i održavanja mentalnog zdravlja dece i cele porodice. Od 1998.g imam privatnu praksu. Udata sam i imam troje dece.

Posle stečene diplome iz psihologije na Beogradskom Univerzitetu (1982.g) došle su godine sticanja profesionalnog iskustva u radu sa decom i porodicama, na odeljenju Pedijatrije, u službi Razvojnog savetovališta od 1985.g. Ta služba bila je namenjena bebama i mladim roditeljima. Sve rizične trudnoće i porođaji bili su predmet interesovanja te službe, u kojoj je radio tim različitih stručnjaka (pedijatar, psiholog, defektolog, socijalni radnik). Tim je pokrivao sve vrste rizika za bebe i roditelje – rizici po telesni razvoj deteta, rizici po mentalni i emotivni razvoj, kao i socijalni razvoj deteta. U toj službi ostala sam 12 godina, a onda u narednom periodu otvorila privatnu praksu.

Privatna praksa zahtevala je dodatne edukacije i veštine.

Srećna sam što je tokom svih ovih godina privatne prakse postojala mogućnost stalnog napredovanja i u znanju i u veštinama iz oblasti psihoterapije. Najpre sam osvajala znanja i iskustva iz oblasti Kognitivne terapije. Postoji više varijanti u ovoj oblasti, ja sam izabrala Racionalno Emotivno Bihejvioralnu Terapiju (REBT). Više detalja o ovoj vrsti terapije možete naći u rubrici Kognitivna terapija.

Završila sam osnovni i napredni nivo do 2002.g, a nakon te obuke sledio je period obuke i bavljenja još jednom veštinom – hipnoterapijom.

Bavljenje hipnoterapijom odvelo me je u novu oblast, tzv. energetske psihoterapije. Srela sam se sa veoma moćnom i savremenom tehnikom Emotivnog Rasterećenja (EFT – Emotional Freedom Technique). Zbog efikasnonsti ove tehnike koja je jednaka efikasnosti i dubini hipnoterapije, a jednostavnija, odustala sam od hipnoterapije i opredelila se za EFT. Ova tehnika je lepa nadogradnja na REBT, mogu lepo da se kombinuju i nadovezuju, a time značajno skrate dužinu terapije. Sertifikate o posedovanju znanja osnovnog i naprednog kursa EFT stekla sam do 2005.g.

Sa medicinskim sistemom dr Edvarda Baha srela sam se jos 2001 g. sarađujući sa homeopatama, tražeći zdravu podršku za hiperaktivnu decu i članove njihovih porodica.

Metoda me je zainteresovala zbog svoje bezbednosti, jednostavne primene i izuzetne terapijske efikasnosti. Preparati dr Baha su primenjivi na sve uzraste i namenjeni su negovanju mentalnog zdravlja. Pokrivaju sva mentalna i emotivna stanja. U to vreme nije bilo obuke u našoj zemlji, pa sam dosta toga učila sama. Tek 2005.g bila je prilika da odem u Englesku, u Bahov centar i tamo započnem oficijelnu obuku. Do 2008.g. završila sam sva tri stepena obuke za praktičara i započela edukaciju za licenciranog predavača. Od 2008.g uvrštena sam u Internacionalni registar Bahovih praktičara. Danas posedujem i licencu predavača za sva tri nivoa obuke. Detalje o ovoj metodi možete videti u rubrici Bahove kapi.

Sve tri metode (REBT; EFT i Bahove kapi) čine vrlo funkcionalnu celinu.

Prve dve metode koriste se tokom susreta sa klijentom, a Bahove kapi su lepa podrška ciljanim promenama klijenta u periodu izmedju dva susreta u savetovalištu.

Tokom proteklih godina napisala sam više članaka u različitim časopisima koji se bave zdravljem (neke od tih članaka naći ćete i na ovom sajtu). Napisala sam jedan udžbenik i dva priručnika, prevela više knjiga. Publikacije