Iako je teško poverovati često se i vrlo ozbiljnog emotivnog poremećaja oslobodimo u toku jednog sata, ponekad bukvalno za par minuta – koristeći ovu jednostavnu tehniku. Tehniku je moguće primeniti jednako efikasno i na trenutnu, goreću patnju ili uznemirenost, i na dugotrajne, stare, hronične probleme (kao fobije, negativno viđenje sebe, traume stare i preko 20 godina …).

EFT je uspešan u 50% slučajeva kod početnika, i 95% kod iskusnijih korisnika.

Za kompleksnije probleme preporučljivo je obratiti se stručnjaku. U našem svakodnevnom životu ima mnoštvo malih problema kojima se vredi pozabaviti kako se ne bi nagomilali i pretvorili se u kompleksniji problem. Bazični recept lako je naučiti i odmah primeniti. Ovaj kurs ima za cilj da vas nauči kako to da radite i postanete iskusni pomagač sebi i svojima.

Sve u svemu, EFT: Obično koristi kad ništa drugo ne pomaže… Brz, sa dugotrajnim efektima, nenasilan… Ne koristi nikakve lekove niti opremu…Svako može lako da nauči… Omogućava da sami rešavamo svoje probleme…

Akupunkturne tačke koje aktiviramo tapkanjem.

KAKO RADI EFT?

Uzrok svih emotivnih i fizičkih poremećaja je poremećaj u sistemu telesne energije. EFT je oslonjen na predpostavku da je sistem telesne energije organizovan u energetske tokove, kola, ili meridijane, koji prolaze kroz naše telo.

Stanje ovih meridijana direktno utiče na na naše emotivno i fizičko zdravlje. Radi lakšeg objašnjenja, zamislite ove meridijane kao reke. Svako uznemirenje, neravnoteža (disbalans) dovodi do blokada i/ili poplava tih “reka”, pa se ne osećamo dobro i/ili nas nešto boli.

Kad dovedemo u red ta “rečna korita”, tj. obnovimo, uravnotežimo stanje telesne energije, otvorimo put ka prirodnom isceljenju.

Kako to radimo?

Prstima tapkamo određene akupunkturne tačke na licu, trupu i šaci, dok smo mislima usmereni (usredsređeni) na problem.

Preko ovih tačaka dostupni su nam važni meridijani našeg tela i tapkajući ih oslobađamo se viška negativne energije. Uznemirenje prevodimo u rasterećenje, spokoj.

Svaki problem može da ima više slojeva, više aspekata. Oni se jedan po jedan otkrivaju tokom terapije, kao kad glavicu luka ljuštimo, skidajući sloj po sloj. Sve dok tapkanjem ne rešimo ceo problem.

CENA konsultacije je 5000 dinara.

Psihološka radionica EFT je namenjena obuci odraslih.

KADA KORISTIMO EFT?

Iz iskustva je poznato da je EFT primenjiv a raznolike emotivne probleme i njihove fizičke posledice. Zato je deviza EFT-erista:
probaj na svemu!
EFT je dokazano efikasan na različitim problemima, uključujući:

   • Problemi zavisnosti – duvan, hrana, alkohol, droga, tablete
   • Alergije
   • Anksioznost i napadi panike
   • Problemi sa besom
   • Depresija i tuga
   • Poboljšanje slike o sebi, samopouzdanje, samoprihvatanje…
   • Strahovi i fobije
   • Osećaj krivice
   • Nesanice loše, bolne uspomene
   • Poboljšanje veština: sportskih, muzičkih, govornih i govorničkih…
   • Poboljšanje sposobnosti koncentracije, fizičke i mentalne kondicije, tolerancije…
   • Post traumatski stres
   • Posledice trauma seksualnog ili verbalnog zlostavljanja
   • Olakšavanje trpljenja i prevazilaženje bola – migrena, artritis…

Iscrpna lična iskustva, laika i stručnjaka, sa različitom problematikom naći ćete na internet adresi: www.emofree.com