JAZZ Savetovalište

Otvoreno je 1998.godine

– Individualne konsultacije

– deca i odrasli

– Edukacije

ŠKOLA ZA BAHOVE PRAKTIČARE

Plan početka obuke u prvoj polovini 2024.g:

L1 program bazične obuke – 23.mart 2024.g.

L2 program obuke –  17. februar 2024.g.

L3 program obuke –    10.februar 2024.g.