Bahove Cvetne esencije su jednostavni, jeftini proizvodi iz prirode.

Dr Edvard Bah je pošao od predpostavke da je svako biće SREĆNO i ZDRAVO sve dok je u vezi, u harmoniji sa svojom prirodom, sa onim što jeste (ne onim što glumi da jeste). Kad se poremeti ta harmonija, javljaju se kao alarm ili kao posledice – negativne emocije kao što je strah, nesigurnost, bes, očaj. Smatrao je da je ovo udaljavanje od svoje prave prirode – pravi razlog našeg nezadovoljstva i bolesti.

Značaj mentalnih simptoma («sve to potiče iz glave») je veliki u nastajanju hroničnih bolesti.

Fizička bolest je samo slika mentalnog nereda koji nastaje kad, uprkos unutrašnjem glasu, usvajamo i prilagođavamo se načinu života koji je drugačiji. Takođe, ponekad i suprotan od onog što nam naša priroda i naši instikti sugerišu.

Svako izvitoperenje naše prirode, udaljavanje od sopstvene prirode rezultuje patnjom, manjom ili većom, kratkotrajnom ili dugoročnom.

U čemu nam pomažu Bahove cvetne esencije?

Cvetne esencije nam pomažu da odnegujemo pozitivne osobine ljudske rase:

Ljubav, Saosećanje, Duševni mir, Postojanost, Snagu, Razumevanje, Mudrost, Toleranciju, Opraštanje, Hrabrost…

Takođe, pomažu nam da prevaziđemo prepreke ka harmoniji sa samim sobom i sveukupnim okruženjem. Kao što su: posesivnost, strah, nestrpljivost, ravnodušnost, sumnja, pesimizam…

Ključna ideja dr Baha bila je da se naprave preparati koji su potpuno bezbedni i jednostavni za upotrebu. Cvetnih esencija ima 39. Možemo da prepišemo jednu, a možemo i da ih kombinujemo međusobno (2 ili vise, a najviše 6, 7).

Kratak opis pojedinačnih esencija možete pogledati ovde. 

Zašto je bitno da se obavi intervju sa Bahovim praktičarem?

Najdragoceniji deo metode dr Baha je Intervju! Tačnije, Bahov praktičar je edukovan da vam pomogne da se usredsredite na svoje emotivno stanje, da jasno izrazite svoje misli, da pravim imenom nazovete svoja stanja i reakcije. Jer, nije svima lako da analiziraju sebe, niti su svi spremni da se sami suoče sa sobom. Ali u opuštenoj atmosferi, sa osobom koja je u startu na vašoj strani, iskreno zainteresovana da vam pomogne – to je mnogo lakše učiniti i, naravno, konstruktivnije!

Suštinski zadatak Bahovog praktičara je da pomogne klijentu da osvesti svoje mentalno i/ili emotivno stanje.

Zašto je bitno da klijent bude toga svestan? Zato što, uz Bahove kapi rastemo i razvijamo se kao ličnost. To ne može da se odvija nasumično, stihijski, bez svesti o tome koji su naši potencijali i na koji način treba da ih razvijemo u kapacitete (vrline, sposobnosti, veštine, znanja…).

Takođe je bitno da smo svesni koje su se prepreke unutar nas isprečile našem unutrašnjem spokoju, ili isprečile našoj komunikaciji sa samim sobom ili sa nekim iz našeg okruženja. Da li je ta prepreka naša netolerancija, posesivnost, strah, nestrpljivost, socijalna ili emotivna nezrelost, nedostatak samopouzdanja, samokontrole, nedostatak volje ili optimizma. Zašto su, naprimer, naše partnerske veze neuspešne? Da li zbog naše posesivnosti i ljubomore, da li zbog toga što ne umemo da postavimo granice pa počnemo da se gušimo u takvoj vezi?

Dva su preduslova za življenje života “punim plućima”!

Jedan je poznavanje i prihvatanje sebe (sa svim vrlinama i slabim tačkama). Drugi preduslov je visok prag podnošenja frustracije, tj. osujećenja naših očekivanja.

Zašto je ispalo bitno da poznajemo i prihvatimo sami sebe? Zato što je to jedini način da prepoznamo i definišemo šta mi želimo i šta od toga možemo?

Da prepoznamo svoje slabe tačke, svoje mane, svoje nesposobnosti, neveštine.

Odnosno ono što nam se ne dopada kod sebe ili što nas odvede, s vremena na vreme, u neki ćorsokak, neku patnju. Tek tada, poznajući sebe, mi smo u mogućnosti da menjamo ono što nam se ne dopada. Ustvari, da se usavršavamo tokom života, postajući tako u globalu zadovoljni sobom i svojim životom.

Oba ova preduslova su fokus intervjua sa Bahovim praktičarem.

Lakše je to raditi sa nekim ko je stručan, ko će postaviti prava pitanja i pomoći vam, a ne nametnuti, da sami dođete do bitnih odgovora.

Po završetku svakog intervjua praktičar će vam napraviti izabranu kombinaciju esencija, Bahovih kapi, koja će podržati sve promene koje vi kao klijent smatrate da su korisne, konstruktivne. Preporučiće vam i dozu, koliko toga bi bilo dobro da uzmete tokom dana. Motivisaće vas da budete disciplinovani u korištenju esencija. Lakše je menjati se uz podršku i jasno definisan cilj.

O tome na koji način i kojim tempom možemo da se menjamo, kako izgleda intervju sa klijentom možete videti u Godišnjaku Bahovih praktičara u rubrici Publikacije savetovalista.

Listu imena i kontakata Bahovih Praktičara koji poseduju Nacionalnu diplomu i čije završne radove možete čitati u Godišnjaku, naćićete ovde.

Bahov Centar, Mount Vernon, i danas je aktivan kao mesto  za obuku budućih praktičara i za pružanje usluge individualne konsultacije. Nalazi se u selu Brightwell cum Sotwell, blizu Oksforda, UK.

Informacije, ponudu knjiga i besplatnog preuzimanja tekstova koje Centar nudi možete pogledati na www.bachcentre.com.