IZ UVODA KNJIGE:

Bahove kapi – udžbenik i vežbanka – knjiga o celovitom sistemu od 38 esencija koje uravnotežuju emocije i tretiraju negativna mentalna stanja. Takođe, ona govori i o čoveku koji ih je otkrio, dr Edvardu Bahu i njegovom jedinstvenom pristupu lečenju. Ona je oblik samostalnog učenja o esencijama i njihovoj primeni. Kao takva, pomaže da se ostvari jedna od najvećih želja Dr Baha, a to je da ljudi nauče da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

Postoji mnogo odličnih knjiga u vezi sa Dr Bahom i njegovim delom. To nije samo njegov poznati rukopis, pod nazivom “The Twelve Healers”. Seminari i radionice održavaju se širom sveta, a posebne kurseve namenjene obuci profesionalnih instruktora organizuje i vodi Fondacija Dr Edvard Bah.

Ova knjiga ne može, niti ima nameru da zameni drugačije pristupe lečenju, već ih i podstiče. Pisana je za početnike i za one sa malim predznanjem, s težnjom da pruži potrebne osnove svima koji započnu otkrivanje cvetnih esencija. Knjiga ne zahteva bilo kakvo prethodno iskustvo. U sedam kratkih poglavlja obrađuje svih 38 Bahovih cvetnih esencija i stanja duše i emocija.

Cilj je da se obezbedi dovoljno informacija i praktičnih vežbi koje će svakoga osposobiti da razume sveobuhvatnost dela Dr Baha.

Po završetku ovog tečaja, čitaoci bi trebalo da budu u stanju da pomognu sebi, svojim prijateljima, rođacima. Kao i da budu dobro pripremljeni za svaku narednu obuku u korišćenju esencija.

O AUTORU

Stefan Ball je redovni konsultant u Centru Dr Edvard Bah od marta 1996.godine. Bavi se unapređenjem i razvojem obuke za praktičare, ali i svim drugim aspektima rada Centra. Uključujući i onaj vitalni – pravljenje matičnih rastvora esencija. Autor je više knjiga o sistemu dr Baha.

Udžbenik ima 186 strana. Cena je 2000 dinara.

Knjigu možete kupiti u savetovalištu ili naručiti (cena + postarina) na br tel:+381 62 550022 Milena Kostic.