Treniranje strogoće Jazzord

Iza ovog šaljivog naslova stoji kratka brošura za roditelje koja pokazuje različite načine na koje možemo pomoći detetu da usvoji korisne oblike ponašanja.

Brošuru je moguće pogledati i kupiti u prostorijama Škole praktičara.

Potrebno je da se prethodno najavite na broj 062/550-022.

Cena brošure je 400 dinara.