Dvanaest iscelitelja Jazzord

U Uvodu knjige Dvanaest Iscelitelja i druge cvetne esencije dr Bah kaže: „Ovaj sistem isceljivanja, koji je sam po sebi Božji dar, pokazuje da su naši strahovi, brige, zebnje i slična osećanja ta koja otvaraju put koji nas vodi ka bolesti. Prema tome, tretirajući naše strahove i brige – ne samo da se oslobađamo naše bolesti, nego se uz pomoć ovih lekovitih biljaka, kao milosrdnog dara Stvoritelja, oslobađamo i samih strahova i briga, pa smo srećniji i bolje se osećamo.

Pošto lekovite biljke leče naše brige, strahove i zebnje, naše greške i neuspehe, treba ih najpre otkriti, pa će tada bolest, bez obzira kakva je, nestati sama od sebe.

Ovde je veoma jednostavno opisano trideset osam različitih stanja, tako da nije teško, za sebe ili za druge, da se prepozna prisutno stanje ili kombinacija stanja i prema tome odrede potrebni preparati.

Knjigu možete besplatno preuzeti ovde.