Dvadeset godina ja njemu pričam...i on ništa!!! Da, stvarno, kako rešiti one situacije koje su za nas frustrirajuće, stresne, kada smo primorani da živimo ili radimo sa nekim

Holisticki pristup - celovito sagledavanje problema. Kada bi gledali samo na simptom koji se pojavio na telu onda bi naše delovanje bilo vrlo skučeno i kratkotrajnog efekta.