Terapeut – Zašto da idem na terapiju? Imam ja i kod kuće s kim da pričam!